Yangın Söndürme Eğitimleri

Eğitimin amacı, katılımcıları, yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik nedeniyle oluşan can güvenliğine yönelik tehlikelerini en aza indirilmesini ve söndürülmesini sağlayacak şekilde, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler, organizasyon, denetim ve tahliye konusunda teorik olarak bilgilendirmektir. Zamanında doğru müdahale ile hem onlarca hayat kurtarın hem de işletmenizi karşılanması zor maliyetlerden koruyun.

Temel Yangın Södürme Eğitimine Katılacaklar;

 • Yöneticiler
 • Tüm Çalışanlar

Temel Yangın Eğitimi Eğitimine Katılabilmek İçin;

 • Diploma aslı veya onaylı örneği,
 • Kimlik fotokopisi,
 • 5 adet resim gerekmektedir.
 • 18 Yaşını doldurmuş ve İlkokul mezunu olan herkes katılabilir.

Temel Yangın Eğitimi Eğitim İçeriği;

 • Yanma Nedir? Yanmanın Çeşitleri
 • Yangınların Sınıflandırılması
 • Yangınların Sebepleri, Etkenleri Ve Aşamaları
 • Yangın Yerindeki Tehlikeler Ve Hareket Tarzı
 • Yangınla Mücadele Ve Müdahale Yöntemleri
 • Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
 • Yangın Söndürme Cihazları Ve Yangın Dolaplarının Kullanılması
 • Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
 • İş Yerinde Yangın Güvenliği Ve Yangınları Önleyici Tedbirler
 • Yangın Söndürme (Usulleri) Prensipleri.
 • Yangın Türleri ( Lpg, Doğalgaz, Elektrik, Akaryakıt, Araç Yangınları )
 • Her Çalışanın Mutlaka Bilmesi Gereken Hususlar
 • Acil Durumlarda Alarm Ve Tahliye Planlaması
 • Yangın Söndürme Tatbikatı

Teorik Yangın Söndürme Eğitimi (4 Saat) Nedir?

Personeli yangın çıkmaması için gerekli tedbirlerin alınması ve olası yangın durumlarda yapılması gerekenler hakkında personeli teorik olarak bilgilendirmektir.

Teorik Yangın Södürme Eğitiminin (4 Saat) Konusu

 • Yangın ve Yanma Kimyası
 • Tehlikeli Maddeler
 • Ev ve İşyerlerinde Yangın Risklerini Azaltma
 • Yangın Söndürme Kaynakları
 • Yangın Söndürme Güvenliği

Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitimi (8 Saat) Nedir?

Personele yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarda yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır. Ayrıca olası bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda uygulamalı eğitimlerdir.

Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitimi (8 Saat) Konusu

 • Yangın ve Yanma Kimyası
 • Tehlikeli Maddeler
 • Yangının ilerlemesi ve büyüme safhası
 • Yangın Riskleri ve Önlemler
 • Yangın ve insan Sağlığı
 • Yangın Söndürme Kaynakları
 • Yangın Söndürme Güvenliği
 • Temel tahliye Eğitimi
 • Ekip Liderleri ve Görevleri
 • Bina Analizi ve Tehlikeler
 • Uygulama (Yangın Söndürme / Yangın Tatbikatı/ Mevcut Ekipmanın Kullanılması)
 

Eğitimin amacı;

   Yangın Söndürme Eğitici Eğitimi alan katılımcılar, yangın ile ilgili genel bilgi verebilecek, yangın müdahale planı yapabilecek ve uygulayacak, yangın önleme, söndürme ve kurtarma tekniklerini öğretecek, yangın söndürme araç ve gereçlerini kullanmasını öğretebilecek, tahliye esaslarını ve planlamasını yapabilecek ve yaptırabilecek, yangın müdahale ekiplerinin koordinasyonun sağlanması ve ekiplerin görev ve çalışma şekilleriyle ilgili her ekip için eğitim programı hazırlayabilecek ve ekiplerin yıllık tatbikatlarını yaptırabilecek bilgi, tecrübe ve uygulama yapma yetisini kazandırmaktır.

Eğitime Katılma Şartları;      

     1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi sertifika programı, Kamu Kurumları ve Özel Sektöre ait İşletmelerin yangınla ilgili birimlerin çalışanları, İş Güvenliği Uzman ve Teknikerleri, İş Güvenliği ve Sağlığı çalışanları, yangın söndürme araç ve gereçlerinin üretimini ve pazarlamasını yapan firmaların eğitim personeli ve çalıştığı kurumda ilgili personele genel yangın eğitimi verme yetkinliğine sahip, acil eylem planlaması yapabilen, yangın ve yangın güvenliği konusunda tecrübe sahibi kişiler katılabilir.

Eğitim sonunda başarılı olup sertifikayı alan katılımcılar;

 • Yanma ve yangını tanımlayabilir.
 • Yangına sebep olacak faktörleri bilir ve öğretir.
 • Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini analiz edebilir ve çarelerini bilir ve öğretir.
 • Yangın söndürme cihazlarının çeşitlerini sayabilir, en az 2 adet yangın çeşidine karşı uygun cihazı kullanabilir ve yangın söndürme cihazlarının teknik özelliklerini sayabilir.
 • Yanmanın oluşumunu tarif eder.
 • Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir ve öğretir.
 • Söndürme maddelerinin en az 4 adedini bilir ve öğretir.
 • Yangın esnasında haberleşme zincirinin uygulamasını yapar.
 • Algılama sistemlerini çeşitlerini ve teknik özelliklerini bilir ve öğretir.
 • Sabit söndürme sistemlerini tanımı bilir ve öğretir.
 • Açık alanda portatif yangın söndürme cihazlarının kullanılmasını yapar.
 • Tahliyenin tanımını yapar, çeşitlerini sayar, farklı olaylarda hangi yöntemin kullanılacağına karar verir ve uygulatır.
 • Tahliye planında belirtilen tahliye esaslarını örnek bir binada uygulama yaptırır.
 • Binayı terk ederken yapılması gereken kontrollerin yüzde doksanını bilir ve öğretir.
 • Toplanma bölgesi oluşturulurken gerekli olan kriterleri sayar ve hareket tarzını kronolojik olarak uygulatır.
 • Acil Durum Müdahale Ekiplerinin Kuruluş görev yetkilerinin tamamını bilir ve öğretir.
 • Yangın türüne göre söndürmede başarılı olan söndürme maddelerini ve her yöntem için en az birer örnek verir.
 • Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir ve uygulamalı olarak öğretir.
 • Yardım çağırma prosedürünü izah edebilir.
 • Koruyucu yangın güvenlik önlemlerinin neler olduğunu her birine örnekler vererek öğretir.
 • Kaçış yollarını bilir ve uygulamalı olarak öğretir.
 • Kişisel koruyucu ekipmanları bilir ve uygulamalı olarak öğretir.
 • Solunum cihazını bilir ve uygulamalı olarak öğretir.
 • Yangın dolaplarını bilir ve uygulamalı olarak öğretir.
 • İtfaiye hortumlarını bilir ve uygulamalı olarak öğretir.
 • Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir ve uygulamalı olarak öğretir.
 • Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir ve uygulamalı olarak öğretir.
 • Yangın söndürmede kullanılan araç ve malzemelerin bakım ve basit onarımlarını yapar.
 • Eğitim Programları hazırlayabilir ve uygulamalı olarak öğretir.
 • Eğitimi etkili bir şekilde sunabilir ve uygulamalı olarak öğretir.
 • Genel Yangın eğitimini verebilir ve uygulamalı olarak öğretir.