ISG Eğitimleri

 
İş güvenliği uzmanlığı programlarına katılmak isteyen adaylar; tüm mühendisler,tüm mimarlık fakültesi ve teknik öğretmen fakültelerden mezunlar ayrıca fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji bölümleri veya iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları, İş Güvenliği uzmanlığı yetki belgesi alan kurumlarımıza aşağıdaki belgeler ile başvuru yapabilirler;
 • Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan ve adayın hangi iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren başvuru yazısı
 • Adayın mühendis, mimar veya teknik eleman olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesi
 • (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren belge.
 • (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen
  görev yaptığını gösteren belge.
 • İş güvenliği uzmanlığı yenileme eğitimine katılacaklar için geçerli mevcut belge. 

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi ve Sınavlar

 • Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır.
 • İş güvenliği uzmanları, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. Bu eğitimin süresi otuz saatten az olamaz.

Sınavlar

 • Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
 • Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday 3 yıl İçerisinde takip eden sınavlardan birine daha katılabilir. Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar.
 • Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.
 
İşyeri Hekimliği programlarına katılmak İsteyen adaylar; Tıp fakültesi mezunları İşyeri Hekimliği yetki belgesi alan kurumlarımıza aşağıdaki belgeler ile başvuru yapabilirler;
 • Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan ve adayın hangi işyeri Hekimliği eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren başvuru yazısı.
 • Adayın Tip Fakültesi mezunu olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesi.
 • İşyeri Hekimi yenileme eğitimine katılacaklar için geçerli mevcut belge.

Eğitim ve Sınavlar

 • Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, iş Güvenliği Uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır.
 • İşyeri Hekimleri, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. Bu eğitimin süresi otuz saatten az olamaz.

Sınavlar

 • Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
 • Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday 3 yıl İçerisinde takip eden sınavlardan birine daha katılabilir. Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar.
 • Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.
 

İşyeri Hemşireliği Eğitimleri

6331 sayılı yasa kapsamında işyerlerinde istihdam edilmesi gereken personellerden biri de işyeri hemşiresi ya da kanuni adı ile diğer sağlık personelidir. Kimler işyeri hemşiresi olabilir? Hangi meslekler işyeri hemşiresi ya da diğer sağlık personeli olabilir?

İş Yeri Hemşireliği, diğer sağlık personeli eğitimleri İRİS  Akademi’nin İSG Profesyonelleri A Sınıfı Uzman eğiticiler, İş Müfettişleri, İşyeri Hekimleri ve Akademisyenlerden, oluşan kadrosu tarafından verilmektedir.

Diğer Sağlık Personeli Eğitimi süresi toplam 90 saatten oluşmaktadır. Bu sürenin 45 saati online olarak  uzaktan eğitim olarak izlenmekte, 45 saati ise kurumumuzda uzman eğiticilerimizin derslerinde yüz yüze tamamlanmaktadır. Gruplar hafta içi akşam, hafta sonu ve yoğun eğitim grupları şeklinde farklı katılıma uygun programlarla oluşturulacaktır.

İşyeri Hemşireliği Eğitimi Ne Kadar Sürüyor?

Temel işyeri hemşireliği eğitiminin 45 saati bilgisayarla uzaktan eğitim şeklinde verilmektedir. Kullanıcı adı ve parolayla internet üzerinden eğitimi veren kurumun web sitesinden dersler izlenmektedir. Uzaktan eğitim tamamlandıktan sonra,  45 saatlik örgün eğitim başlamaktadır. Örgün eğitim, İRİS AKADEMİ eğitim kurumunun dersliklerinde yapılmaktadır. Eğitimin sonunda çalışma bakanlığının ilan ettiği tarihlerdeki sınavlara katılmak ve 100 sorudan 70 ini yapmak gerekmektedir. 70 ve üzeri puan alanlara Çalışma Bakanlığı işyeri sağlık personeli sertifikası düzenlemektedir. Başarısız olanlar bir sonraki sınava katılmaktadır.

İşyeri Hemşireliği Eğitiminde Örgün Eğitim Haftanın Hangi gün ve Saatlerinde?

Hafta içi sabah ve akşam, hafta sonu sabah ve akşam olmak üzere haftanın farklı gün ve saatlerinde eğitim grupları oluşturulmuştur. Hafta içi ve hafta sonu  ve karma (hafta içi ve sonu) 09:00-15:00 ve 17:00-21:00 saatleri arasında 4 farklı eğitim sınıfı oluşturulmaktadır.

İşyeri Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi) Kimdir?

Yasal yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışan, veri toplamada ve gerekli kayıtları düzenlemede hekime yardım eden sağlık çalışanlarına işyeri hemşiresi ya da diğer adı ile diğer sağlık personeli adı verilir. Bu kapsamda işyeri hemşiresi, diğer sağlık personeli olabilecek meslekler sağlık memuru, ebe, çevre sağlığı teknisyeni, acil tıp teknisyeni olarak sıralanabilir.

Ders Müfredatı:

 • İş-Sağlık ilişkisi, tarihsel değişim ve gelişmeler
 • İş sağlığı hizmeti tanımı, felsefesi , hizmet talebi
 • İş sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi, günümüzdeki konumu
 • İş Sağlığı hemşireliğinin tanımı
 • İş sağlığı hemşireliği felsefesi, rolleri, standartları
 • İş Sağlığı hemşiresinin görevleri, protokol oluşturma,
 • Ülkemizde iş sağlığı hemşireliğinin durumu ve gelişmeler
 • İş sağlığı ve ilgili taraflar: Uluslararası ve ulusal kurumlar (DSÖ, ILO,ÇSGB, İş Teftiş Kurulu, İSGÜM, ÇASGEM)
 • İş sağlığı ve güvenliği hukuku
 • İş sağlığı hemşiresinin yasal sorumlulukları ve özlük hakları
 • İş sağlığı hemşireliği ve temel bilgi alanları: İş sağlığı hemşireliğinde epidemiyolojik yaklaşım
 • İş ve çalışma alanı tehlike ve riskleri, tehlike ve risk tanımları
 • İş ve çalışma alanı tehlike ve riskleri (fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal ve ergonomik faktörler)
 • İş ve çalışma alanı tehlike ve riskleri
 • Çalışma ortamının gözlenmesi ve kontrolü
 • İş kazaları nedenleri ve önlemler
 • İş kazaları ve iş sağlığı hemşireliği
 • Meslek hastalıkları genel özellikleri, sınıflandırılması ve genel koruyucu önlemler
 • Meslek hastalıklarının değerlendirilmesi
 • İş/iş süreçleri ve özellikleri, işyerleri tanılama ve durum analizi
 • Kontrol stratejileri- iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilişkisi
 • Ekip içi değerlendirme ve kaydetme
 • İşyeri durum analizi ve iş sağlığı hizmetlerinde hekimin görevleri
 • İşyeri durum analizi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı
 • İşyeri denetimleri
 • Çalışan bireyin sağlığının değerlendirilmesi
 • İşe girişte çalışanın sağlığının değerlendirilmesi
 • Kronik hastalığı olan çalışanların sağlığının izlenmesi
 • İşe geri dönüşte sağlığın değerlendirilmesi ve emekliliğe hazırlanan çalışanın değerlendirilmesi
 • İş sağlığı hemşireliği uygulama süreci
 • İş sağlığı hemşireliği tanıları
 • İş sağlığı hemşireliğinde hemşirelik girişimleri
 • Hemşirelik bakım sonuçlarının değerlendirilmesi ve kaydedilmesi
 • İş sağlığı hemşireliği uygulama örnekleri
 • Çalışanın sağlığının geliştirilmesi ve koruma
 • İş sağlığı hemşireliğinde sağlık eğitimi ve danışmanlık hizmetleri
 • İş Sağlığı hemşireliği hizmetlerinin kaydedilmesi
 • İş sağlığı hemşireliği hizmetlerinin değerlendirilmesi
 • İş sağlığı hemşireliği hemşireliği ve araştırma görevi
 • İş sağlığı hemşireliği ve etik boyutu

Diğer Sağlık Personeli – İşyeri Hemşiresi Ne İş Yapar?

 • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olur.
 • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar.
 • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
 • Çalışanların sağlık eğitiminde eğitmen olarak görev alır.
 • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde görev alır.
 • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütür.
 • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği yapar.

Kamuda Çalışanlara Özel Fırsat

Ayrıca kamu kurumlarında çalışan İşyeri hemşirelerine (Diğer Sağlık Personeli) aylık 30 saat dışarda çalışma ve sözleşme yapma hakkı getiriliyor.

Diğer Sağlık Personeli Ne Zaman Çalışmaya Başlayacak?

 • İşyeri Hekimi çalıştırmak zorunda olan işletmelere ayrıca Diğer Sağlık Personeli de çalıştırmak mecburiyeti de getiriliyor. 01.01.2015 tarihinden sonra işyerleri ile sözleşme yapan Diğer Sağlık Personeli ise belge sahibi olmak zorunda.
 • İşyeri hemşireliği sertifikasına sahip olan sağlık personelleri iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren İSGB ve OSGB’lerde görev alabilir.