Neden Ömer Yusuf OSGB?


Ömer Yusuf OSGB ; 2010 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğitim kurumları ve danışmanlık hizmetleri ile başladığı faaliyetlerini, ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile devam ettirmektedir. Türkiye nin en büyük iş sağlığı ve güvenliği eğitim kurumlarından olan Akademimiz, 7 ilimizde sektöre kazandırdığı iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri eliyle hizmet etmektedir. Akademinin Eğitim alanındaki başarısı büyük takdir toplamış, sektörde çalışan iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin övünç kaynağı olmuştur. Bu güne kadar vermiş olduğu danışmanlık hizmetleri ve sektördeki öncü rolü ile sorunların çözümünde ve faaliyet alanının gelişmesinde önemli katkıları olmuştur. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası ile bu yasa kapsamında yürürlüğe giren diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde tüm işletme ve işyerleri için tanımlanmış olan yasal yükümlülükleri yerine getirmek üzere Ömer Yusuf çatısı altında kurulan Ömer Yusuf OSGB, vermiş olduğu hizmet ve kalitesi ile göz doldurmaktadır.

 
Amacımız

 

 • Proaktif yaklaşımla iş yerlerinde riskleri, meydana gelebilecek kazaları ve meslek hastalıklarını tespit ederek, iyileştirme planları hazırlamak, gerekli tedbirleri alarak, uygulamaları takip etmek, kaza ve meslek hastalıklarını önlemek
 • İşverenlerin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için danışmanlık hizmetlerini vermek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönünden takibi gerekli olan dokümantasyonu hazırlamak ve işverene vermek
 • İşyerlerinde “Güvenlik Kültürü”nün oluşturulması için gerekli eğitimleri planlamak ve uygulamaları takip etmek
 • İşyerlerinde bulunan makine, ekipman ve aletlerin teknik periyodik kontrollerini planlayıp takip ederek makine, ekipman ve aletlerinin güvenliklerini sağlamak ve bunlardan kaynaklanacak iş kazalarını önlemek
 • Meydana gelmiş veya gelebilecek ciddi iş kazaları sonrasında danışmanlık hizmeti vermek
 • İşverenin maruz kaldığı tazminat davalarında danışmanlık hizmeti vermek
 • Alt İşverenlerden alınacak hizmetlerle ilgili olarak İSG yönünden danışmanlık hizmeti vermek ve “Alt İşveren İSG Sözleşmesi” hazırlamaktır.

 

 
Farkımız

 

İşverenlerin, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirmeleri, İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yükümlülükler de medyada sıklıkla yer aldığı gibi; sadece risk değerlendirmelerini yapmak ve acil durum planlarını hazırlamaktan ibaret değildir.
 
Ömer Yusuf OSGB hizmet verdiği her işyeri için aynı paket ile hizmet veren, elindeki bilgi ve doküman ile tüm işyerleri için aynı faaliyetleri yürüten bir firma değildir.
 
Çünkü; Ömer Yusuf OSGB için her işyeri; farklı bir çalışma kültürü, farklı bir iş yapış biçimi, farklı riskleri ve farklı yasal yükümlülükleri olan ayrı bir organizasyondur.
 
Bu nedenle firmanıza özel çözümler üretir, firmanıza özgü faaliyetler yürütürüz.
 
İşverenlerin; çalışanlarla, çalışma ortamlarıyla, yürütülen faaliyetlerle, makine ekipmanlarla ve alt işverenlerle ilgili çok ciddi yükümlülükleri bulunmakta ve İşverenlerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ancak bunların tamamının eksiksiz gerçekleştirilmesi ile sağlanabilmektedir.
 
Aksi takdirde; rutin ve rutin olmayan resmi denetimlerde çok ciddi cezai yaptırımlara maruz kalınmakta; daha da önemlisi üzücü kazalar yaşanabilmekte; maddi ve manevi kayıpların yanı sıra, firma itibarı ve güvenilirliği zarar görebilmektedir.
 
Ömer Yusuf OSGB, işyerinizin tehlike sınıfına ve risklerine göre İSG faaliyetlerini planlar, uygular ve dokümantasyonu tamamlayarak çözüm ortaklarımızın ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanmış ve tasarımı firmamıza ait olan OSGB yazılımı ile hizmet verir.
 
Ömer Yusuf OSGB tüm Türkiye’de hizmet veren bir grup şirketi kuruluşudur. Amacımız, uzman kadromuz, bilgi ve deneyimimiz ile işbirliğimizin başladığı andan, hizmetimizden memnun kalacağınız çok uzun yıllar süresince aynı kalitedeki hizmeti artan bir özen ve titizlikle vermeye devam ederek, Firmanızı her yıl başka bir firmayla sil baştan çalışmak ve “Acaba işlerini doğru ve eksizsiz yapıyorlar mı ?” endişesini yaşamak durumunda kalmanızı önlemektir.
 
Hedefimiz; iş güvenliği kültürünü oluşturarak, iş kazalarını önlemek ve buna paralel olarak denetimlerde tam başarı sağlamaktır.
 
Müşterimiz değil, “ÇÖZÜM ORTAĞIMIZ” olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ihtiyacınız olan tüm hizmeti bizden alabilecek, ihtiyaç duyduğunuz her an bizi yanınızda bulabileceksiniz.

 

 
Ömer Yusuf OSGB Nedir?  Ne Değildir?

 

 • İşverenlerin, yazılı ve görsel medyadan duydukları kadarı ile İSG hizmeti veren, işverenlerin bildikleri kadarı ile beklentilerini karşılayan bir Firma değildir. Kurumumuz, işyeriniz için yasal olarak yapılması gereken tüm İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini gerçekleştirir ve size eksiksiz bir İş Sağlığı ve Güvenliği danışmanlık hizmeti verir.
 • Tüm işyerleri için aynı paket hizmeti veren, elindeki bilgi ve doküman ile tüm işyerleri için aynı faaliyetleri yürüten bir Firma değildir. Bizim için her işyeri; farklı çalışma kültürü olan, farklı yaşam şekli olan, farklı riskleri olan, farklı derecelerde yasal yükümlülükleri olan ayrı bir organizmadır. Bu nedenle her işyerine özel çözümler getirir, her işyerine özel faaliyetler yürütürüz. Bu, aynı zamanda yasal bir zorunluluktur. İşyerlerinin tehlike sınıflarına ve çalışma ortamlarının risklerine göre her işyerinde yapılması gereken çalışmalar ve hazırlanması gereken belgeler farklılık göstermektedir. Bizler işyerinizin tehlike sınıfına ve risklerinize göre yapılması gereken çalışmaları ve hazırlanması gereken belgeleri hazırlarız.
 • Yapacaklarını günlük olarak belirleyen, iş yerlerine sadece yaptığı kadarını veren bir Firma değiliz. Kendimize özel tasarımını yaptığımız ve siz çözüm ortaklarımızın ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlamış olduğumuz kendimize ait OSGB yazılımı ile hizmet vermekteyiz.
 • Böylece, sizler için görevlendirmiş olduğumuz İş Güvenliği Uzmanlarımız ve İş Yerlerimizin:
  • Size özel verilen kullanıcı kodunuz ve şifreniz ile siz ve istediğiniz diğer personelinizin.
  • Firmanız ile ilgili yapmaları gereken çalışmaların ve hazırlamaları gereken dokümanların neler olduğunu görebileceksiniz.
  • Yapılan çalışmalara ve hazırlanan dokümanlara bu yazılım üzerinden ulaşabileceksiniz.
  • Teftişlerde İş Sağlığı Güvenliği arşiviniz elinizin altında hazır bulunacak ve yazılım üzerinden sunuş yapabilecek, istenen belgeleri yazdırarak teslim edebileceksiniz.
  • Yüksek karlar elde etmek için kurulmuş kısa vadeli bir firma değiliz. Ömer Yusuf OSGB tüm Türkiye’de hizmet veren bir grup şirketi kuruluşudur. Bu nedenle birlikteliğimiz başladığında hizmetimizden memnun kalacağınız çok uzun yıllar süresince aynı hizmeti almaya devam edecek, her yıl yeni Firmalarla sil baştan çalışmak ve “Acaba işlerini doğru yapıyorlar mı” endişesini yaşamak durumunda kalmayacaksınız. Bizim müşterimiz değil, “ÇÖZÜM ORTAĞIMIZ” olacaksınız. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak ihtiyacınız olan tüm hizmeti bizden alabilecek, ihtiyaç duyduğunuz her an bizi yanınızda bulabileceksiniz.

 

 

MİSYONUMUZ

Misyonumuz Hizmet kalitemizi uluslararası hizmet standartlarına çıkartarak kaliteli hizmetten taviz vermeden hizmetimizi sürdürmek, sürekli gelişen ve geliştiren bir işletme olabilmek.

Yenilik ve değişimi sürekli takip edebilen BİLGİ ÇAĞI İNSANI sayısını artırmak, bu konuda örnek olmak, yön göstermeyi hedeflemek ve buna ulaşma için atılan adımları da desteklemek. Vizyonumuz Sektörde söz sahibi, uluslararası standartlara uygun hizmet sunan, insan ve hoşgörü odaklı, prensipli, titiz, sözünü tutan ve güvenilir bir işletme olmak.
 
İLKELERİMİZ
Tüm müşterilerimize ve çalışanlarımıza sevgi odaklı yaklaşım, Sektörün yaptıklarını izleyen değil, sektörde ilkleri yapan firma olmak, sektöründe aranılan firma olmak. Kendimizi ve bilgilerimizi sürekli geliştirmek. Tüm paydaşlarımızın yaşam düzeyini yükselten firma olmak.
 
POLİTİKAMIZ
Yasal mevzuatlara uymak.Müşteri memnuniyetini sağlamak.Hizmetlerimizi zamanında vermek.Ekip çalışması ve doğru bilgi alışverişini sağlamak.Çalışanlarımızı eğitmek, sürekli gelişmek.Çalışanlarımızın ve toplumun iletişim bilincini geliştirmek.Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak.