ISG Mevzuatı

OSGB Hizmetleriyle ISG mevzuatı sorumluluklarında kendinizi yanlız hissetmeyin.

Neden Biz?

Personel Maliyetleri

OSGB hizmeti alarak bünyenizdeki personel maliyetlerini en aza indirebilirsiniz.

Neden Biz?

Ekipmanlar

OSGB hizmetiyle iş güvenliği ekipmanlarının daha doğru seçilmesini sağlarsınız.

Neden Biz?

Risk Değerlendirmesi Risk Analizi

Ömer Yusuf OSGB iş güvenliği uzmanları risk analizi konusunda binlerce firmadan gelen tecrübeye sahiptir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile, 2013 yılından itibaren tüm işverenler işyerleri için risk değerlendirmesi (risk analizi) yapmak (eğer yetkinliği varsa) veya yaptırmakla (yetkili iş güvenliği uzmanına) yükümlüdür.

project
Detaylı Bilgi
project
E-Arşiv

Risk Analizi ve Tehlike Değerlendirme

Risk analizi ve tehlike değerlendirme, işyerinde meydana gelebilecek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önceden tespiti ve kazaların önlenebilmesi maksadıyla yapılan ve Çalış..

Devamı..

Acil Durum Planları ve Ekipler

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılması ve dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biride Acil Durum Planları hazırlamaktır. Amaç işyerlerinde oluşabilecek yangın sel deprem gibi doğal..

Devamı..

MEB Onaylı Mesleki Eğitimler

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıf iş yerlerinde çalışanların mutlaka yaptıkları işle ilgili mesleki eğitimler almış ve sertifikalandırılmış olması gerekmektedir. Talep edilmesi halinde çalışanlarınızın..

Devamı..

İSG Kurul Üyeleri Eğitimi

İSG kurul üyeleri eğitimi, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 22. Maddesi, 50 kişi ve üzerinde çalışanı olan ve 6 aydan uzun süren sürekli işlerin yapıldığı yerlerde İSG ..

Devamı..

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız denetim hizmetleri, işverenlerin; çalışanlarla, çalışma ortamlarıyla, yürütülen faaliyetlerle, makine ekipmanlarla ve alt işverenlerle ilgili çok ciddi yükümlülükleri bulunmakta ve İşverenlerin..

Devamı..

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, işveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak...

Devamı..

Hijyen Eğitimi

Hijyen eğitimi başta işyeri yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler olmak üzere, konaklama hizmeti veren, gıda üretimi yapan işyerleri ve insan bedenine temasın...

Devamı..

Mobil Sağlık Hizmetleri

Mobil sağlık hizmetleri kapsamında, mobil tarama araçlarıyla işletmeler, okullar gibi yoğun yaşam alanlarında, yerinde tetkik ve tarama hizmetleri verilmektedir. Hizmet Kapsamında: Kan İdrar tahlille..

Devamı..

Yönetici Eğitimi

Yönetici eğitimi, işyerlerinde ki yöneticilerin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal sorumluluklarını bilebilmeleri ve İş Sağlığı Güvenliği faaliyetlerini yürütebilmeleri için bilmeleri gereken konularda iş..

Devamı..